Torvalla-bloggen

Haninge kommun har beslutat att tilldela SENS AB kontraktet med att energieffektivisera Torvalla Idrottsplats med SENS lösningar IN-A-BOX och Kallt Nät.

De delar av Torvalla idrottsplats som kommer att omfattas av SENS energieffektivisering är: Fotbollsplan med konstgräs (uppvärmd), ishockeyhall, vaktmästeri, servicebyggnader, idrottshall och simhall.

SENS IN-A-BOX passade med sin innovativa konstruktion och miljövänliga lösning
perfekt in i vår miljö på Torvalla. Den ökade tillgängligheten, framförallt vintertid
kommer att betyda mycket för kommunens alla idrottande invånare.

Haninge kommun

Smältning av slangändar

Smältning av slangändar
Efter uppvärmning kan de fogas samman.
53 Träffar

Slangarna till markkulvert

Slangarna till markkulvert
Det blir 2 st. 140 m och 2 st. 190 m slang som sedan ska dras igenom horisontella borrhål.
29 Träffar

Slangarna till markkulvert

Slangarna till markkulvert
24 Träffar

350m ihopsvetsade rör som skall dras igenom borrade hål på 3m djup

350m ihopsvetsade rör som skall dras igenom borrade hål på 3m djup
Kulvert till rören är borrade horisontellt istället för grävda.
30 Träffar

Foderrör som svetsas samman och matas ned till någon meter ner i fast berg.

Foderrör som svetsas samman och matas ned till någon meter ner i fast berg.
Djupet ner till berg varierar mellan 0,5-9 m för de hittills borrade hålen.
83 Träffar

Allt detta är borta nu

Allt detta är borta nu
Som det såg ut med containers och omklädningsbodar innan vi började.
105 Träffar

Så här ser det ut när borrhålet är klart

Så här ser det ut när borrhålet är klart
Ett av 91 borrhål, med slang och tätning.
87 Träffar

Slang till borrhålen

Slang till borrhålen
Färdigkapad slang med avstängningsventiler som ska matas ner i borrhålet.
85 Träffar

Undercentralen i simhallen

Undercentralen i simhallen
Här ska vi installera värmepumpar och cirkulationspumpar.
72 Träffar

Det finns tre borr-riggar på Torvalla nu

Det finns tre borr-riggar på Torvalla nu

Om man tittar noga syns den tredje längst till höger

219 Träffar

Borrkaxet leds in i containrar

Borrkaxet leds in i containrar
På kvällen byts de ut mot tomma
196 Träffar

Borr-rigg

Borr-rigg
Nu borras det andra hålet av 91
134 Träffar

Färdiga med schaktningen

Färdiga med schaktningen
Snart kan vi börja borra
116 Träffar

Första skopan i marken

Första skopan i marken
Här ska borrhålslagret vara
120 Träffar

Dags att lyfta boden

Dags att lyfta boden

Det gick bra 

116 Träffar

Mobilkran på plats för att flytta bort boden

Mobilkran på plats för att flytta bort boden

Nu gäller det att ha tungan rätt i mun.

107 Träffar

Bod som skall flyttas

Bod som skall flyttas
114 Träffar