För att säkerställa kvalitet och säkerhet i produkterna krävs att temperaturen i hela logistikkedjan håller rätt nivå. 

VIKTEN AV EN BRUTEN KYLKEDJA

Transport av temperaturkänsligt gods som livsmedel, läkemedel, blommor och kemikalier är en utmaning. Felaktig temperatur kan innebära att varor måste kasseras, med en svinnkostnad som följd. Om den felaktiga temperaturen inte fångats upp kan det innebära än värre konsekvenser.

BEVISA OBRUTEN KYLKEDJA

MobiOne har utvecklat en molnbaserad lösning för att mäta, dokumentera och larma om temperaturen i hela logistikkedjan. Detta hjälper dig att kvalitetssäkra en obruten kylkedja.

  • Item

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Item

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Item

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Tranebergsstrand 12
167 40 Bromma
MobiOne AB

+46 (0) 8 585 009 77
info@mobione.com